​واژه نامه دوربین تفنگ

در این واژگان مربوط به تفنگ شما مهمترین اصطلاحات فنی را خواهید یافت. مطمئنا اگر هر سوال دیگری داشته باشید میتوانید توسط آدرس ایمیل زیر با ما تماس بگیرید sadotsun@yahoo.com در هر زمانی

لنزها و کلیه اجزای اپتیکی دوربین تفنگ برای به حداقل رساندن انعکاسات مزاحم نور در داخل محفظه دوربین و همینطور برای جلوگیری از افت نور و حفظ دقت رنگی روشنایی و وضوح و کنتراست، روکش شده اند.

لنزها از لحاظ پوشش به چند دسته تقسیم می شوند Coated: این دسته از لنزها حداقل ارائه کیفیت تصویر را دارند و نتیجه خوبی ارایه نمی دهند. Fully coated: این دسته از لنزها کیفیتی مناسب تر از Coated ارائه می دهند و در عین حال از لحاظ قیمت هنوز مناسب هستند. Fully multicoated, Multicoated: هر دو انتخابهای خوبی هستند و بیشترین و بهترین عبور بدون افت نور و روشنایی تصویر خوبی ایجاد می کنند و تصاویر دلخواهی به ما هدیه می دهند.

اشتاینر در دوربینهای خود فقط از لنزهای Fully multicoated و با استفاده از فرمولاسیون اختصاصی خود شامل بر گسترۀ وسیعی از مواد معدنی و اکسیدهای فلزی برای تولید پوششهایی موثر در ایجاد بهترین مشخصات تصویر استفاده می کند.

لنزها و کلیه اجزای اپتیکی دوربین تفنگ برای به حداقل رساندن انعکاسات مزاحم نور در داخل محفظه دوربین و همینطور برای جلوگیری از افت نور و حفظ دقت رنگی روشنایی و وضوح و کنتراست، روکش شده اند.

لنزها از لحاظ پوشش به چند دسته تقسیم می شوند Coated: این دسته از لنزها حداقل ارائه کیفیت تصویر را دارند و نتیجه خوبی ارایه نمی دهند. Fully coated: این دسته از لنزها کیفیتی مناسب تر از Coated ارائه می دهند و در عین حال از لحاظ قیمت هنوز مناسب هستند. Fully multicoated, Multicoated: هر دو انتخابهای خوبی هستند و بیشترین و بهترین عبور بدون افت نور و روشنایی تصویر خوبی ایجاد می کنند و تصاویر دلخواهی به ما هدیه می دهند.

اشتاینر در دوربینهای خود فقط از لنزهای Fully multicoated و با استفاده از فرمولاسیون اختصاصی خود شامل بر گسترۀ وسیعی از مواد معدنی و اکسیدهای فلزی برای تولید پوششهایی موثر در ایجاد بهترین مشخصات تصویر استفاده می کند.

میزان قدرت شکست نور یک لنز را دیوپتر گویند. یک لنز با فاصله کانونی یک متر دارای قدرت 1دیوپتر است. لنزهای با فاصله کانونی کوچکتر قدرت دیوپتر بالاتری دارند مثلاً یک لنز با فاصله کانونی یک چهارم متر یعنی 25سانت دارای قدرت 4 دیوپتر است. عدد دیوپتر لنزهای محدب مثبت و عدد دیوپتر لنزهای مقعر منفی است.

با میلی متر سنجیده می شود و معادل است با قطر شعاع نوری که از چشمی دوربین تفنگ خارج می شود. مردمک خروجی بزرگتر تصویر روشن تری ایجاد خواهد کرد. داشتن مردمک خروجی بزرگ امتیاز بسیار خوبی در شرایط نوری ضعیف ایجاد می کند.

چشم انسان قابلیت دیدن مردمک خروجی 5میلی متر تا 7/5میلی متر را قبل از سازگار شدن با تاریکی دارد. هرچه نزدیکتر کردن مردمک خروجی به قوس چشم، تصویر روشن را پدید می آورد برای محاسبه اندازه مردمک خروجی قطر لنز ابژکتیو را بر عدد بزرگنمایی دوربین تفنگ تقسیم کنید، برای مثال مردمک خروجی یک دوربین 3-12X56 در بزرگنمایی 3X برابر با 18.6 و در حداکثر بزرگنمایی 5 می باشد.

عدسی یا مجموعه عدسی که بین تصویر نهایی دوربین و چشم کاربر قراردارد. عدسی چشمی به کاربر کمک می کند تا تصویر را با در نظر گرفتن قدرت بزرگنمایی دوربین بزرگنمایی کند.

فاصله لنز چشمی دوربین تا جایی که چشم کاربر تصویر کامل و کل دامنه دید را رویت کند. این فاصله در دوربین های دوچشمی به اندازه ای است که کاربر بتواند با استفاده از عینک هم از دوربین استفاده کند. اما در دوربین های تفنگ این فاصله باید به حدی باشد که درهنگام تیراندازی تغییر مکان ناشی از لگد تفنگ چشم و صورت کاربر را تهدید نکند و موجب صدمه نشود، بنابراین در دوربین های تفنگ eye relief حدوداً 10سانتی متر می باشد.

Hold over – میزان بالاگیری از مرکز صفر دوربین تفنگ از هدف برای جبران افت گلوله است. اشتاینر رتیکلهای متنوعی را برای تخمین و علامت گذاری Hold over ارائه می کند.

Hold off – میزان چپ گیری یا راست گیری مرکز صفر دوربین تفنگ از هدف، برای جبران انحراف گلوله به واسطه نیروی باد است. رتیکل های S1/S7 اشتاینر دارای نقاطی است که به کاربر برای تخمین و اجرای Hold off کمک می کند.

مکانی که بهترین زاویه نسبت به لنز یا آینه را ایجاد می کند تا تصویر اشیاء به وضوح کامل مشاهده شود.

بزرگنمایی میزان و حدی است که جسم یا هدف بزرگتر دیده شود. برای مثال در یک دوربین تفنگ با بزرگنمایی 3-15X شما قادرید جسم هدف را سه تا پانزده برابر بزرگتر از چیزی که با چشم غیر مسلح مشاهده می کنید ببینید. میزان بزرگنمایی همچنین شفافیت و دامنه دید تصویر را تحت تاثیر قرار می دهد بطوریکه در بزرگنمایی کمتر تصویر روشن تر و دامنه دید وسیعتر خواهد بود.

میل واحد پوشش است که توسط یک واحد اندازه گیری در رتیکل دوربین در روی هدف در فاصله 1000 برابر همان واحد از دوربین ایجاد می شود. مثلاً یک متر در فاصله 1000متر یا پوشش نقطه مرکز رتیکل میل دات شامل بر 3.6 اینچ در 100یارد و 7.2 اینچ در 200 یارد و 10.8اینچ در 300یارد الی آخر

دقیقه از زاویه (MOA) یک مقیاس اندازه گیری دایره است، و دقیقاً برابر با 1/0472اینچ در فاصله 100یاردی که در استفاده در هر موضوعی به 1 اینچ در 100 یارد شناخته می شود. این اندازه برابر 2 اینچ در فاصله 200 یاردی، 5 اینچ در 500 یاردی الی آخر، در دوربین های تفنگ برای محاسبه تغییر مکان رتیکل در برد و سمت یعنی بالاو پایین و چپ و راست از MOA استفاده می شود و هر کلیک طبلک برای جابجایی معادل MOA 1/4 تنظیم شده است.

عدسی لنز شیئی یا ابژکتیو جلوترین لنز دوربین است که با اندازه میلی متر نامگذاری شده است این اندازه آخرین شماره استفاده شده در نام دوربین است. برای مثال یک دوربین 5-25X56 یک لنز شیئی 56 میلی متری دارد. قطر عدسی شیئی با میزان حجم ورودی نور به دوربین و میزان روشنایی و وضوح که به چشم شما ارائه می شود نسبت مستقیم دارد. بنابراین لنز بزرگتر به معنای جزئیات بیشتر و روشنایی بیشتر خواهد بود در شرایط نوری ضعیف در طلوع و غروب خورشید.

لنز چشمی نزدیکترین لنز دوربین به چشم شماست. شما از درون لنز چشمی یا Eye Piece تصویر بزرگنمایی شده توسط دوربین را مشاهده می کنید. مردمک خروجی در این لنز مشاهده می شود.

پارالکس تغییر مکان مرئی رتیکل در ارتباط با هدف است. شما در حالت هدف گیری بر مرکز رتیکل دوربین و مطابق بر روی هدف، متمرکز شده اید، اگر کمی چشم خودرا از مرکز تصویر به سمت دیگری متمایل کنید و مرکز رتیکل با هدف تغییر مکانی پیدا نکرد با دوربین شما بدون خطای پارالکس یعنی Paralax free است. واگر تطابق مرکز رتیکل باهدف به هم خورد دوربین شما دچار خطای پارالکس یعنی Paralax error است. خطای پارالکس در بزرگنمایی های بالاتر بیشتر اتفاق می افتد. بعضی از دوربین های اشتاینر برای فاصله 100متر Paralax free تنظیم شده و برای بعضی دیگر دوربینها طبلک تنظیم پارالکس تعبیه شده است که در فواصل مختلف به صورت دستی خطای پارالکس را رفع می کند.

خط رتیکل یا Crosshair در یک دوربین مرجع و وسیله هدف گیری است. اشتاینر خطوط متنوعی را برای شکار، تیراندازی فاصله دور و مصارف نظامی ارائه می دهد.

گلوله شما بعد از خروج از دهانه لوله تفنگ یک مسیر کمان شکل را طی می کند. شکل این قوس به وزن پرتابه و شتاب اولیه گلوله بستگی دارد.

قطر تیوب دوربینهای تفنگ بطور معمول 1اینچی، 30 میلی متر و 34 میلی متری است. قطر تیوب بیشتر بمعنای قابلیت جابجایی رتیکل بیشتر در بالا و پایین و چپ و راست است که برای تیراندازی فواصل دور بسیار لازم است. ضمناً قطر تیوب دوربین شما تعیین کننده اندازه رینگ برای نصب روی تفنگ است.

دو طبلک دوربین تفنگ وسایل تنظیم دوربین در مسیر بالا و پایین و چپ و راست هستند ضمناً در صورت تجهیز به امکان تنظیم افت گلوله می توانند نقطه مرکز هدف گیری را برای فواصل مختلف تیراندازی تنظیم کنند. روی طبلکها بر مبنای 1/4MOA یا 1سانتی متر در 100متر یا یک دهم میل تقسیم بندی شده است.

صفر در هر دوربین فاصله ای است که دوربین روی آن فاصله تنظیم شده است مثلاً صفر در فاصله 100یاردی به این معنی است که نقطه مرکز دوربین روی اهداف در فاصله 100یارد تطابق دارد.

This contact form is deactivated because you refused to accept Google reCaptcha service which is necessary to validate any messages sent by the form.

شرکت ساداتسان بینا

نمایندگی رسمی اشتاینر آلمان در ایران

تهران، بزرگراه جلال آل احمد، مسیر شرق به غرب، نرسیده به پل گیشا، روبروی دانشگاه تربیت مدرس،خ جنت،کوچه اول، پلاک 1،طبقه 3 ، واحد 5

تلفن: 88014324 021- 88014325 021

تلفکس: 02188014330

اینستاگرام: steiner_ir

ایمیل: sadotsun@yahoo.com – info [ at ] steiner.ir

برای مشاهده لینک ما به عنوان نماینده در سایت اصلی اشتاینر اینجا را کلیک کنید

© 1398 تمامی حقوق محفوظ و متعلق به شرکت ساداتسان بینا می باشد. طراحی و ساخت توسط RAKAM

           قوانین | درباره | تماس با ما

   

شرکت ساداتسان بینا

نمایندگی رسمی اشتاینر آلمان در ایران

تهران، بزرگراه جلال آل احمد، مسیر شرق به غرب، نرسیده به پل گیشا، روبروی دانشگاه تربیت مدرس،خ جنت،کوچه اول، پلاک 1،طبقه 3 ، واحد 5

تلفن: 88014324 021- 88014325 021

تلفکس: 02188014330

کانال تلگرام: sadatsunbina

اینستاگرام: sadatsunbina

ایمیل: sadotsun@yahoo.com – info [ at ] steiner.ir

برای مشاهده لینک ما به عنوان نماینده در سایت اصلی اشتاینر اینجا را کلیک کنید

© 1398 تمامی حقوق محفوظ و متعلق به شرکت ساداتسان بینا می باشد. طراحی و ساخت توسط RAKAM

قوانین | درباره | تماس با ما